VEDENÍ SBORU

Funkce Jméno Telefon
Starosta Bc. Pavel Jirkovský 606 103 798
Náměstek starosty Věra Šlemendová 774 163 495
Jednatel Radek Oťahel 723 761 064
Velitel Miloš Hešík 723 356 705
Hospodář – pokladník Renata Filipová 607 837 675
Strojník Jan Oťahel 606 380 898
Vedoucí žen Jana Zemanová 607 661 954
Vedoucí mládeže Alena Paroubková 604 930 117
Člen výboru Radim Zeman 723 700 856

  

KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADA

Funkce Jméno Telefon
Předseda KRR Karel Zeman 723 862 738
Člen KRR Pavlína Oťahelová
Člen KRR Monika Klomfarová

  

VEDOUCÍ DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ

Funkce Jméno Telefon
Vedoucí družstev Mgr. Eva Mainka
Vedoucí družstev Věra Šlemendová 774 163 495