V roce 1902 hoří v Libníči maštale a stáje statkáře Josefa Bezdíčka, řiditele panství hraběte Kinského ve Zlonicích. V té době je již postavena jeho vila z roku 1896, dnes známá jako Hönigů vila č. 61 Krátce nato uzrává rozhodnutí založit v Libníči Sbor dobrovolných hasičů. Organizátory jsou místní rolníci Jakub Fencl, Matěj Fanta z Jelma a revírník Velkostatku Hluboká nad Vltavou hospodařící na Lesním statku Mojč Leopold Wegschaider. Začátkem roku 1903 se hromadně do Sboru přihlašují místní občané.
13.2.1903 je Sbor dobrovolných hasičů ustaven, předsedou se stává Leopold Wegschaider, velitelem rolník Václav Fencl, jednatelem a pokladníkem učitel Václav Mayer. Po ustavující schůzi která se konala v Lázních se účastníci odebrali do kostela, kde bylo Sboru požehnáno. Sbor tehdy měl 24 členů a byli rozděleni na činné a přispívající. Toto uspořádání trvalo až do padesátých let 20.stol. Zakládání hasičských Sborů bylo vedeno zákonem z roku 1873
26.7.1903 byla před kostelem za kmotrovství Jany Zátkové posvěcena ruční hasičská stříkačka na čtyřkolovém podvozku „SMEKAL“. Po posvěcení a mši sv. účastníci slavnosti v Lázních poobědvali a po odpoledním Požehnání byl v lázeňském parku uspořádán koncert.
28.10.1903 je oznámeno na CK. Okresní hejtmanství, že byl ustaven Spolek dobrovolných hasičů a zvolen výbor.
Veškerý materiál Sboru – výzbroj a výstroj je pořizován z darů a podpor od majetných občanů a nadřízených orgánů
V roce 1904 oznamuje Sbor Okresnímu úřadu v Lišově, že vystupuje z Župy Hluboká nad Vltavou a vstupuje do Župy Trocnov. Od tohoto roku Sbor platí pojištění činných členů. Na návsi v místě kaštanu postavena hasičská zbrojnice-skladiště a při úpravách návsi v roce 1938, zbourána a vystavěna na místě, kde stojí dodnes.
V roce 1906 byla založena pohřební pokladna pro členy.
První zaznamenaný zásah Sboru u požáru byl 29.6.1905 v Červeném Újezdu, v usedlosti Václava Říhy.
V roce 1914 byl zahájen branný výcvik Sboru.
V roce 1928 na sjezd hasičských Sboru  v Praze, jsou delegování Tomáš Hospodářský, Alois Fencl a Václav Fencl.
9.12.1931 hoří u Sukdolů č. 10. Oheň postupně zachvátil hospodářská stavení až po obytné. Uchránily se jen nové stáje v tomto roce postavené.
13.6.1937 se v Libníči koná Župní sjezd hasičský
V roce 1946 má Sbor 26 členů činných a 14 přispívajících.
V roce 1951 se Hasičské sbory přejmenovávají na Místní jednoty čs. Svazu hasičstva, později na Sbory požární ochrany.
4.4.1948 na Bílou, tzv. Provodní neděli, byl pro Hasičskou zbrojnici posvěcen nový zvon o hmotnosti asi 30 kg, vyrobený v roce 1947 firmou Perner v Národní správě, jako náhrada za ten původní, který byl v roce 1942 rekvírován pro zbrojní výrobu. Zvon byl pořízen Místním národním výborem v roce 1948 jako poplašné zařízení. Slavnost svěcení byla tehdy na libníčské poměry výjimečná. Po dopolední mši sv. šli účastníci slavnosti průvodem a za zpěvu náboženských písní k Hasičské zbrojnici. Ta byla slavnostně vyzdobena, opatřena státní vlajkou, girlandami a nápisem Hasičská zbrojnice. Posvěcení ozdobeného zvonu na stole s ubrusem provedl místní farář Jan pulec za přítomnosti hasičů v uniformách, kmotry, osob s kostelní „zástavou“ a množstvím farníků. Slavnost byla ukončena písní Zdrávas Maria a první zvonění bylo věnována na „paměť“ obětí válek, za hasiče a zemřelé v obci.
V padesátých letech 20.stol. začínají Požární sbory mezi sebou soutěžit. Do té doby tehdejší hasiči předváděli pro veřejnost ukázkové cvičení s výzbrojí – sekyrková a žebříková cvičení.
15.7.1954 dostává Sbor první motorovou stříkačku typu PS 8
První soutěžní družstvo v Libníči vzniklo v roce 1958 a bylo ženské. Družstvo mužů začalo soutěžit až v sedmdesátých letech 20. stol.
8.9.1958 úderem blesku shořela stodola u Klabouchů č.1
V roce 1965 byla postavena první sušárna hadic vedle zbrojnice. Tu postupně nahradila nová, postavením stožáru v parku za prodejnou v roce 1977 a do provozu dána v roce 1982 Avšak na přání majitele parku p. Radoucha byla 20.12.2004 zbourána, rozřezána a prodána jako šrot za 1450 Kč.
1.9.1969 požár stodoly u Fenclů č.11, který se rozšířil na vedlejší stodolu bývalého statku Hönigů. Požár byl natolik mohutný, že postupně zasahoval požární sbor z Českých Budějovic.
V roce 1983 slavnost k 80. výročí založení Sboru a soutěž družstev v požárním sportu na hřišti za prodejnou.
V roce 1996 byla provedena generální oprava krovu střechy, krytiny a zvoničky zbrojnice firmou Petr Šefčík z Hůr.
V roce 1999 provedena částečná izolace zdiva na jižní straně, obnova omítek, podlahy, el.instalace a okapů.
V roce 2002 pořízeny 4 nové vycházkové stejnokroje za 20.000 Kč Do této doby se používaly těžké soukenné uniformy včetně dlouhých kabátů. V nich někteří hasiči v sedmdesátých letech chodili na výroční schůze a na hasičské plesy.
V roce 2009 zvolením nového výboru a starosty Sboru Pavla Jirkovského, nastává oživení činnosti. Opět se soutěží v požárním sportu a to v Lišově 19.5.2012 Tím tak navazují na poslední soutěž v roce 1996 v Rudolfově. Postupně se pro soutěže ustavuje družstvo žen, dětí a druhé družstvo mužů.
V roce 2013 je pořízena nová motorová stříkačka PS 18, jako náhrada za první PS 12 z roku 1975 Ta je výkonnější a plně vyhovuje při soutěžích v požárním sportu.
V roce 2014 jsou do zbrojnice osazena nová plastová okna, obnovena fasáda a na ní nápis – HASIČSKÁ ZBROJNICE
V roce 2015 zakoupila obec Libníč zásahové vozidlo DA 12 A31 AVIA .