Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Libníč (dále jen JSDH) je zařazena v kategorii JPO 5. Zřizovatelem ze zákona je Obec Libníč. Člen jednotky musí mít podepsanou smlouvu s obecním úřadem, platnou zdravotní prohlídku a musí být řádně proškolen. V okamžiku výjezdu jsou členové jednotky zaměstnanci obce.
V současné době má jednotka 9 členů a je řádně proškolena. Velitelem JSDH Libníč je Pavel Jirkovský, který má na starosti výcvik a školení. Zástupcem velitele je Miloš Hešík. Oba velitelé jsou oprávněni velet při zásahu. Další členové jsou zařazeni na funkci strojník – Radek Oťáhel, Libor Šlemenda, Jan Oťáhel. Každý strojník musí projít školením u HZS, podobně jako velitelé. Ostatní členové jednotky jsou zařazeni jako hasiči – Karel Zeman, Radim Zeman, Lukáš Radouch, Jiří Fencl.
JSDH Libníč funguje v rámci poplachového plánu Jihočeského kraje, s výjezdem do 10 minut v katastru obce. Poplach vyhlašuje krajské operační středisko pomocí SMS a mobilních telefonů, případně velitel jednotky. Každoročně má jednotka kolem 6 zásahů. Zasahovali jsme například při likvidaci přívalových dešťů v roce 2013, které zasáhli naší obec a u dalších mimořádných událostí (např. požár střechy, polomy, čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu).
Vybavení a zázemí jednotky se postupně zlepšuje díky finanční podpoře obce Libníč, krajským dotacím a HZS Jčk. Například v roce 2014 byla opravena hasičská zbrojnice a v roce 2015 zakoupila obec Libníč požární dopravní automobil DA 12 AVIA31. Vozidlo bylo v dobrém stavu, ale přesto byly nutné určité opravy, kterých se zhostili hasiči svépomocí. Nástavba byla kompletně obroušena a opatřena novým lakem, včetně reflexních prvků. Vozidlo jsme vybavili potřebným požárním vybavením, do nástavby jsme namontovali elektrocentrálu a plovoucí čerpadlo. Na střechu nástavby jsme upevnili nově zakoupený třídílný žebřík. Díky akceschopnosti jednotky se podařilo získat 6 kusů zásahových přileb značky ROSENBAUER. Přilby byly získány převodem od HZS Jčk.
Naše zásahová jednotka je připravena nezištně pomáhat všem občanům obce a velice si váží jejich podpory. V případě potřeby se na mně neváhejte obrátit.
Bc. Pavel Jirkovský tel: 606 103 798